طرح های پژوهشی

طرح کهورت:

 ارزیابی ده ساله بروز پیامدهای قلبی-عروقی و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت 40 تا 70 ساله شهر شیراز


طرح ها و پایان نامه های دستیاری

بررسی هپارین درمانی بعد از یك PCI موفق

میزان بروز علایم كلینیكی ایسكمی حاد با مصرف انوكساپارین در حین استنت گذاری در مقایسه با مصرف هپارین

مقایسه اثر تجویز پیشگیرانه آمیدارون با پروپرانولول در پیشگیری از حملات فیبریلاسیون دهلیزی بعد از عمل جراحی قلب

مقایسه حجم دهلیز در بیماران سیروتیك كاندیو پیوند كبد با و بدون سندرم كبدی ریوی

بررسی تاثیر میومكتومی رحم در كنترل پرفشاری خون

تاثیر استنت گذاری شریان كلیه بر روی فشار خون در تنگی آترواسكلروتیك شریان كلیوی

بررسی تاثیر جراحی بای پاس عروق كرونر بر عملكرد بطن چپ در بیماران با اختلال ایسكیمك قلبی در بیمارستان نمازی شیراز

بررسی تغییرات اولیه در سطح BNP به عنوان فاكتور تعیین كننده پیش آگهی از لحاظ تغییرات Pulmonary atrial pressure (PAP)

بررسی تغییرات اولیه در سطح BNP به عنوان فاكتور تعیین كننده پیش آگهی از لحاظ STEMI با (LV remedaling)

بررسیhyper coagulable state در بیماران سكته‌ی مغزی آمبولیك (TIA) PFO (Patent Foramen Ovale) با شانت راست به چپ قابل توجه در سال 1386 در بیمارستان نمازی شیراز

همبستگی بین بیشترین اختلاف شیب پایین رونده T در لیدهای مختلف EKG با آریتمی‌های بدخیم زودرس در بیماران سكته قلبی حاد

بررسی سطح (Brain Natriuretic Peptide) BNP به عنوان نشانگر نارسایی قلبی در بیماران با ضربان ساز تك حفره‌ای و دو حفره‌ای قلب

مقایسه سطح CRP در بیماران مبتلا به RHD با جمعیت نرمال

پلی مورفیسم ژن اینترلوكین 18 در بیماران با و بدون بیماری آترواسكلروتیك عروق كرونر

ارزش (QTd) QT dispersion در تفسیر نتیجه تست‌ورزش در مقایسه با اسكن قلبی

 

طرح های پژوهشی

غربالگری و بررسی سابقه فامیلی و قومیت در جمعیت‌های در خطر بالا برای بیماری آترواسكلروز كرونری قلب در استان فارس

تعیین عامل خطر ژنتیكی بیماری سكته قلبی در اقوام ترك و لر استان فارس

ارزیابی میزان شیوع و اندازه PFO در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه سردردهای غیرمیگرنی

مطالعه تنوع توالی ژن‌های SCN5A, SCN1A در بیماران سندروم بروگادا با تشنج (طرح مشترك)

بررسی میزان نمك (سدیم كلرید) در انواع نان‌های مصرفی در سطح شهر شیراز

بررسی پلی مورفیسم های ژن« PCSK9 »در دو گروه قومی از بیماران کرونری قلب استان فارس با ریسک خفیف و شدید برای بیماری زودرس كرونری

 


 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید