اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


گزارش بازديد تيم كوهورت بزرگ شيراز از كوهورت خرامه1395-3-25

اعضای گروه کهورت بزرگ قلب شیراز در تاریخ 12/03/1395 از کهورت بیماریهای غیر واگیر خرامه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید تعدادی از اعضای اصلی  کهورت( جناب آقای دکتر محمد جواد زیبائی نژاد ( ریاست و مجری اول) ، سرکار خانم دکتر عظیمه دهقانی  (متخصص پزشکی ورزشی) ،  جناب آقای دکتر محراب صیادی (  دکترای آمار) و سرکار خانم عالم تاج صناعی (پرستار و مسئول روابط عمومی کهورت) حضور داشتند. هدف از این بازدید بررسی چگونگی اجرایی مراحل طرح کهورت خرامه و بررسی نقاط قوت و ضعف بود .

لازم به ذکر است کهورت خرامه زیر نظر دکتر رضاییان زاده بیماری های غیر واگیر را در 12000 نفر در طی 10 سال بررسی می کند. کهورت بزرگ قلب و عروق شیراز بعد از طی کردن مراحل علمی با حضور اساتید رشته های قلب، اپیدمیولوژی، ژنتیک، تغذیه و پزشکی ورزشی طراحی شده در ابتدای مرحله اجرایی قرار دارد. کهورت قلب شیراز با هدف بررسی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در  جمعیت 10000 نفری شهر شیراز انجام می شود. این مطالعه با گروه پایلوت 500 نفری با کمک گروهی از پزشکان خانواده به زودی شروع خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت جامعه شهری از نظر بیماری های قلبی عروقی بوده و به طراحی الگوی ویژه شیوه زندگی منتهی می شود.


 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید