1396-6-23
    ادامه ...

گزارش بازديد تيم كوهورت بزرگ شيراز از كوهورت خرامه
   اعضای گروه کهورت بزرگ قلب شیراز...
    1395-3-25
    ادامه ...

چاپ مقاله تحقیقی با نام مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ژورنال New england journal of medicine
   
    1393-3-19
    ادامه ...

ایندکس شدن مجلهICRJدر پایگه بین المللی Pubmed
   
    1393-2-17
    ادامه ...


اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید