اعضاء هیئت علمی

 

محمد جواد زیبایی نژاد

سمت: سرپرست مركز تحقیقات قلب

رتبه علمی: استاد

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

زمینه تحقیقاتی: پیشگیری از بیماری های قلبی، اینترونشن قلب، کوهورت قلب و رجیستری قلب

پست الكترونیكی: zibaeem2@gmail.com


احسان بهرامعلی

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار
مدرك تحصیلی: قلب و عروق

زمینه تحقیقاتی:
مطالعات کهورت

پست الكترونیكی:

 


ایمان رازقیان جهرمی

سمت: عضو هیئت علمی پژوهشی

رتبه علمی:

مدرك تحصیلی: phd بیوتکنولوژی

زمینه تحقیقاتی: ژنتیک بیماری های قلبی عروقی، سلولهای بنیادی

پست الكترونیكی:

 


كامران آقاصادقی

سمت: عضو هیئت موسس

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

زمینه تحقیقاتی: پیشگیری از بیماری های قلب و عروق ، ژنتیک قلب و عروق، روشهای جدید درمانی در قلب و عروق

پست الكترونیكی: aghasadk@sums.ac.ir
 

 

محمود ضمیریان

سمت: عضو هیئت موسس

رتبه علمی: دانشیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

زمینه تحقیقاتی: مشکلات قلبی در بیماری های کبد

پست الكترونیكی: zamirian@sums.ac.ir

 


علیرضا معرف

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

زمینه تحقیقاتی: پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، اکوکاردیوگرافی قلب

پست الكترونیكی: moarefa@sums.ac.ir

moaref.jpg]


فیروزه ابطحی

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

زمینه تحقیقاتی: پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، اکوکاردیوگرافی قلب

پست الكترونیكی: abtahifa@sums.ac.ir


وحید جرات

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دکتری تخصصی

زمینه تحقیقاتی: پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، الکتروفیزیولوژی قلب

پست الكترونیكی:

 

محمد حسین نیکو

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دکتری تخصصی

زمینه تحقیقاتی: پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، الکتروفیزیولوژی قلب

پست الكترونیكی:

 

سید امیر اصلانی

سمت: متخصص قلب و عروق

رتبه علمی: دانشیار

مدرك تحصیلی: فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب

زمینه تحقیقاتی: پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، الکتروفیزیولوژی قلب وعروق

 
 

 

 
نادر پارسا
سمت: هیئت علمی پژوهشی
رتبه علمی: استادیار
مدرك تحصیلی: اپیدمیولوژی
زمینه تحقیقاتی: کهورت قلب و عروق

 

 
 

 

 


 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید