اعضاء هیئت علمی

 

محمد جواد زیبایی نژاد

سمت: سرپرست مركز تحقیقات قلب

رتبه علمی: استاد

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی: zibaeem2@gmail.com

محمد علی بابایی بیگی

سمت: مدیر گروه قلب و عروق

رتبه علمی: دانشیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی: M_babaee_med@yahoo.com


جواد کجوری

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: دانشیار

مدرك تحصیلی: دکتری فوق تخصص

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی:

 


كامران آقاصادقی

سمت: عضو هیئت موسس

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی: aghasadk@sums.ac.ir
 

 

محمود ضمیریان

سمت: عضو هیئت موسس

رتبه علمی: دانشیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی: zamirian@sums.ac.ir

zamirian.jpg]


علیرضا معرف

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی: moarefa@sums.ac.ir

moaref.jpg]


فیروزه ابطحی

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی: abtahifa@sums.ac.ir


وحید جرات

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی:

 

محمد حسین نیکو

سمت: عضو هیئت علمی

رتبه علمی: استادیار

مدرك تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته دانشگاهی: قلب و عروق

پست الكترونیكی:

 

محمد حسن افتخاری

سمت: متخصص تغذیه

رتبه علمی: دانشیار

مدرك تحصیلی: دكترای تخصصی

رشته دانشگاهی: تغذیه

پست الكترونیكی: H_eftekhari@yahoo.com
 

 

علی اكبر نكوئیان

سمت: فارماكولوژیست

رتبه علمی: دانشیار

مدرك تحصیلی:

رشته دانشگاهی: فارماكولوژیست

پست الكترونیكی:

 

nekooian.jpg]
 

 

 


 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید