مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين بار در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1387 با ساماندهي جديد و تشكيلات انسجام يافته تر زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دامنه فعاليت هاي پژوهشي خود را گسترش داد و در سال 1392 موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

Feature Slides

اعلام تاریخ برگزاری دومین کنگره فیبریلاسیون دهلیزی1394-10-20

دومین کنگره فیبریلاسیون دهلیزی در تاریخ 26 الی 27 فروردین ماه سال 95 در هتل چمران شیراز برگزار می گردد. آدرس سایت: http://shirazAF.sums.ac.ir