مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين بار در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1387 با ساماندهي جديد و تشكيلات انسجام يافته تر زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دامنه فعاليت هاي پژوهشي خود را گسترش داد و در سال 1392 موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

Feature Slides

نظرسنجی دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه 96
1396-9-28
مهلت ثبت نام و ارسال مقاله در کنگره کیش 96
1396-7-19
امتیاز بازآموزی گروه های هدف کنگره
1396-7-9
دهمین کنگره MECC در جزيره زيباي كيش آذر 96
1396-6-23
گزارش بازديد تيم كوهورت بزرگ شيراز از كوهورت خرامه
1395-3-25
اعضای گروه کهورت بزرگ قلب شیراز...
چاپ مقاله تحقیقی با نام مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ژورنال New england journal of medicine
1393-3-19
ایندکس شدن مجلهICRJدر پایگه بین المللی Pubmed
1393-2-17