مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين بار در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1387 با ساماندهي جديد و تشكيلات انسجام يافته تر زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دامنه فعاليت هاي پژوهشي خود را گسترش داد و در سال 1392 موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

Feature Slides

چاپ مقاله تحقیقی با نام مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ژورنال New england journal of medicine

zahra daneshvar

1393-3-19

مقاله تحقیقی با عنوان A form of the metabolic syndrome associated with mutations in DYRK1B در مجله معتبر پزشکی New England Journal of Medicine توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات قلب و عروق.
جهت مشاهده چکیده مقاله مذکور به سایت اسکپوس مراجعه نمایید.