مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين بار در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1387 با ساماندهي جديد و تشكيلات انسجام يافته تر زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دامنه فعاليت هاي پژوهشي خود را گسترش داد و در سال 1392 موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

Feature Slides

ایندکس شدن مجلهICRJدر پایگه بین المللی Pubmed

zahra daneshvar

1393-2-17

با نهایت افتخار ایندکس شدن مجله International Cardiovascular Research Journal را در وب سایت Pubmed به استحضار می رساند، امید است با حمایت های بی دریغ مسئولین و پژوهشگران محترم شاهد موفقیت های روز افزون این مجله در سطح بین المللی باشیم.