کلینیک هولترمانیتوریگ

این کلینیک دارای چند دستگاه هولتر مانیتورینگ نوار قلب (EKG) و فشار خون (BP) می باشد که  در بیمارستان شهید فقیهی، بخش اکوکاردیوگرافی واقع می باشد و روزانه آماده پذیرش بیماران از ساعت 12 الی 14 می باشد.


 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید